top of page

ALL YOU NEED
MDF MATERIALS
Seven disctinct models

There are seven disctinct models of the  "All You Need" 10 Hertz   platforms.

Each model is tuned for a specific range of mass of individual turntables.
Hence, irrespectively of their weight, it becomes possible
to achieve the best sonic results from each of them

BLACK or WHITE

 

Siedem   wersji  platformy  strojonych  do wagi  poszczególnych gramofonów

dla osiągnięcia najlepszego efektu sonicznego każdego z nich.

CZARNY mat jedwabisty lub BIAŁY ma jedwabisty

 

czarna1 duza.jpg
biala cala.jpg
czarna 3.jpg
biala 2.jpg
1,5 mb1.jpg
biala 3.jpg

All You Need #1LIGHT

For turnables with a weight spanning  5 ... 7 kg

This structure is based on four  A   polimer  damper pads, placed in special sockets inside panel

A dual system of their reduction is implemented, maximizing the overall sonic effect.

Konstrukcja oparta na czterech  A  reduktorach polimerowych

  umieszczonych w specjalnych gniazdach  wewnątrz platformy. 

Skuteczna absorbcja częstotliwości akustycznych od 10 Hz.

Podwójny system  ich redukcji.

Recommended Retail Price:  1.200 PLN

All You Need #2 LIGHT

For turnables with a weight spanning  8 ... 10 kg

This version is based on four B  polimer  damper pads, placed in special sockets inside  panel.

The solution provides efficient absorption of acoustic frequencies, starting from 10 Hz.

A dual system of their reduction is implemented, maximizing the overall sonic effect.

Konstrukcja oparta na czterech  B  reduktorach polimerowych

umieszczonych w specjalnych gniazdach  wewnątrz platformy

Skuteczna absorbcja częstotliwości akustycznych od 10 Hz.

Podwójny system  ich redukcji.

Recommended Retail Price: 1.350 PLN

All You Need #3 LIGHT

For turnables with a weight spanning  11 ...13 kg

This platform is designed based on four  A polimer damper pads,  and two C damper placed inside  panel.

The solution provides efficient absorption of acoustic frequencies, starting from 10 Hz.

A dual system of their reduction is implemented, maximizing the overall sonic effect.

Konstrukcja oparta na czterech  A  i dwóch C reduktorach polimerowych

 umieszczonych w specjalnych gniazdach  wewnątrz panelu.

Skuteczna absorbcja częstotliwości akustycznych od 10 Hz.

Podwójny system ich redukcji..

Recommended Retail Price:  1,600 PLN

All You Need #4LIGHT

For turnables with a weight spanning 14 ... 16 kg

This platform utilizes four B   polimer damper pads and two A damper  placed inside  panel.

The solution provides efficient absorption of acoustic frequencies, starting from 10 Hz.

A dual system of their reduction is implemented, maximizing the overall sonic effect.

Konstrukcja oparta na czterech B i dwóch A   reduktorach polimerowych

  umieszczonych w specjalnych gniazdach  wewnątrz platformy.

Skuteczna absorbcja częstotliwości akustycznych od 10 Hz.

Podwójny system ich  redukcji 

Recommended Retail Price:   1,800 PLN

All You Need #5 HEAVY

For turnables with a weight spanning 17...19kg

This platform utilizes  four M   polimerr damper pads, placed inside  panel.

The solution provides efficient absorption of acoustic frequencies, starting from 10 Hz.

A dual system of their reduction is implemented, maximizing the overall sonic effect.

Konstrukcja oparta na czterech  M  reduktorach polimerowych

  umieszczonych w specjalnych gniazdach  wewnątrz platformy.

Skuteczna absorbcja częstotliwości akustycznych od 10 Hz.

Podwójny system ich  redukcji 

Recommended Retail Price:   2.150 PLN

All You Need #6 HEAVY

For turnables with a weight spanning 20... 25 kg

This platform utilizes four  M and two A  polimerr damper pads, placed inside  panel.

The solution provides efficient absorption of acoustic frequencies, starting from 10 Hz.

A dual system of their reduction is implemented, maximizing the overall sonic effect.

Konstrukcja oparta na czterech M i dwóch A   reduktorach polimerowych

  umieszczonych w specjalnych gniazdach  wewnątrz platformy.

Skuteczna absorbcja częstotliwości akustycznych od 10 Hz.

Podwójny system ich  redukcji 

Recommended Retail Price:   2.450 PLN

All You Need #7 HEAVY

For turnables with a weight spanning 26 ... 30 kg

This platform utilizes Four M and two B  polimerr damper pads, placed inside  panel.

The solution provides efficient absorption of acoustic frequencies, starting from 10 Hz.

A dual system of their reduction is implemented, maximizing the overall sonic effect.

Konstrukcja oparta na czterech M i dwóch B   reduktorach polimerowych

  umieszczonych w specjalnych gniazdach  wewnątrz platformy.

Skuteczna absorbcja częstotliwości akustycznych od 10 Hz.

Podwójny system ich  redukcji 

Recommended Retail Price:   2.650 PLN

badi-845x321.jpg

ULTIMATE SOUND
NATURAL  OAK or BADI  or MERBAU WOOD

available
on request
adjusted to the dimensions
of the turnable.
Standard 380x480 mm

The  "Ultimate Sound"  range of platforms also encompasses  seven distinct versions of the product. 
Each platform is made of natural  Oak or Badi or Merbau  wood. This model is available on request.
The platform is impregnated with wax and oils.
Such a selection of the base material for the platforms results in a high acoustic damping 
of the unwanted frequencies.

dostepna
na zamówienie

dostosowane
do wymiarów konkretnego gramofonu
Standardowy wymiar 380x480 mm

Siedem  modeli  platformy z naturalnego drewna do wyboru - dębu,  badi albo merbau  pokryte woskiem i olejami. Efektem takiego doboru materiałów jest wysoka chłonność akustyczna platformy.Te modele są dostępne na zamówienie

BADI_front view_resize 72dpi.jpg
recomended retail Price from  1,600 PLN
Standard 380-480 mm 36 mm thickness
to 2700 PLN  - 400x500 minimum 4o mm thickness
Cena od   1,600 Zł za standardową wersję o wymiarach 380x480 mm z woskowanego drewna o grubości  36 mm 
Do  2700 Zł wymiarach do  450x550 mm z woskwanego drewana o grubości co najmnjej  4o mm.
BADI_logo_10Hz_resize 72dpi.jpg
BADI_logo_Ultimate_resize 72dpi.jpg

accesories
for 10Hertz platform

electromagnetic protection

stal.jpg

ARMKO  99.98% iron  - metal based screen with strong  ferromagnetic properties, utilizing patented ADR material

Provides comprehensive electromagnetic isolation of the turntable from frequencies ranging 0.2 to 10 kHz. 
This screen absorbs electromagnetic energy.

ARMKO - 99,98%  żelaza.   Silne właściwościach ferromagnetycznych    oraz opatentowany materiał ADR - ochrona przed Polem Elektromagnetyczny, PEM 

Pełna izolacja elektromagnetyczna gramofonu w zakresie 0,2 do 10 kHz .

recomended retail Price:  350 PLN
bottom of page